ซึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟได้ติดตั้งห้องส้วมแยกตามเพศ

ซึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟได้ติดตั้งห้องส้วมแยกตามเพศ

ครูที่ได้รับการฝึกอบรม และดำเนินมาตรการทำน้ำให้บริสุทธิ์และหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับนักเรียน การแทรกแซงได้ยุติการถ่ายอุจจาระแบบเปิด แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดีขึ้นอย่างมากในหมู่นักเรียน และเพิ่มการเข้าโรงเรียนของเด็กผู้หญิงแม้จะมีความก้าวหน้าในการบริการคุ้มครองทางสังคมในเลโซโทในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำอย่างมีนัยสำคัญ ประมาณร้อยละ 57.1% 

ของประชากร 1.88 ล้านคนอาศัยอยู่ใต้เส้นความยากจน 

โรงเรียนและการศึกษาเผชิญกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงครูที่ไม่มีคุณสมบัติและอัตราการลงทะเบียนเรียนต่ำ แม้ว่าจะมีการศึกษาระดับประถมศึกษาฟรีและภาคบังคับก็ตาม น้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) ในโรงเรียนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วง โดยร้อยละ 30 ของโรงเรียนต้องการการสนับสนุน ยูนิเซฟกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อปรับปรุงความเท่าเทียมและการสนับสนุนด้านสุขภาพของแม่และเด็ก การล้างข้อมูล การศึกษา 

เอชไอวี/เอดส์ และการคุ้มครองเด็ก

ในแอฟริกาใต้ คณะผู้แทนเดินทางไปยังหมู่บ้าน Ndwedwe เพื่อเยี่ยมชม Safe Park ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กๆ สามารถไปเรียนหลังเลิกเรียนและในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อทำการบ้าน เล่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและการเรียนรู้ภายใต้การดูแลของเด็กและเยาวชน คนงาน ยูนิเซฟเป็นพันธมิตรหลักในการดำเนินการของ Safe Parks มากกว่า 400 แห่งในแอฟริกาใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ความคิดริเริ่ม Isbindi’ ที่ใหญ่กว่าสำหรับการแทรกแซงการดูแลและคุ้มครองเด็กในชุมชน สำนักได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้และหวังว่า

รัฐบาลจะสนับสนุนรูปแบบการดูแลและคุ้มครองต่อไป

แอฟริกาใต้มีความก้าวหน้าในการนำกฎหมายและนโยบายที่ก้าวหน้าในด้านสิทธิเด็กมาใช้ แต่ก็ยังมีอัตราความไม่เท่าเทียมกันที่สูงที่สุดในโลก โครงการยูนิเซฟมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงช่องว่างความเท่าเทียมในด้านโภชนาการ การล้างและการศึกษา ซึ่งเด็กจากครอบครัวที่ยากจนจะเสียเปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย

ในทั้งสองประเทศ สำนักพอใจกับผลกระทบที่มีความหมาย

จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมระหว่างยูนิเซฟกับสถาบันของรัฐบาลและภายในทีมประเทศของสหประชาชาติ และการมุ่งเน้นที่ชัดเจนของยูนิเซฟต่อกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุดและผู้ด้อยโอกาสที่สุด พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สำนักยินดีที่ยูนิเซฟให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าของประเทศ และสังเกตว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ และเต็มใจที่จะมอบทรัพยากร

ให้กับโครงการต่างๆ ที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตเด็ก 

อย่างไรก็ตาม สำนักตั้งข้อสังเกตว่าในทั้งสองประเทศ จำเป็นต้องดำเนินการให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและการแต่งงานในเด็กคณะผู้บริหารเยือนเลบานอนและอียิปต์ลงพื้นที่เยี่ยมชมอียิปต์และเลบานอนโดยคณะกรรมการบริหารยูนิเซฟ มีนาคม 2560

Credit : สล็อตแตกง่าย